Kontanthjælpsloftet for modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020  2021
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person   15.355  15.547
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   15.355  15.547
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   11.554  11.698
 Enlige med et barn   16.009  16.209
 Enlige med to eller flere børn   16.387  16.592
 Enlige uden børn   13.975  14.150

For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned

For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020  2021
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person
13.110  13.274
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.980  13.142
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.958  10.082
 Enlige med et barn   15.693  15.889
 Enlige med to eller flere børn   16.071  16.272
 Enlige uden børn   10.698  10.832

For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned

For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020  2021
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person   12.503  12.659
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.334  12.488
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.541  9.660
 Enlige med et barn   14.931  15.118
 Enlige med to eller flere børn   15.308  15.499
 Enlige uden børn   10.276  10.404

For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned

For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
     2020 2021
 Gifte og samlevende med et barn - pr. person
   12.236  12.389
 Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
   12.067  12.218
 Gifte og samlevende uden børn - pr. person
   9.352  9.469
 Enlige med et barn
   14.551  14.733
 Enlige med to eller flere børn
   14.928  15.115
 Enlige uden børn
   10.086  10.212

For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned

For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2020 2021
Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn    9.308  9.424
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   9.378  9.495
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   6.255  6.333
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn   7.499  7.593
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   7.569  7.664
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   5.539  5.608

Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

  • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
  • tildeling af særlig støtte
  • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
  • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

  • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
  • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.