Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

 • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Personer, som er i målgruppen for revalidering, men som har behov for et afklarende forløb til at fastlægge det beskæftigelsesmæssige sigte, kan som forrevalidering få tilbud med et beskæftigelsesmodnende eller afklarende formål, inden den egentlige revalidering iværksættes. Forrevalidering kan bestå af tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud samt vejledning og opkvalificering.

Økonomi under forrevalideringen

Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 19.334 kr. (2021) og 19.363 kr. (2022) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

 • er du over 30 år, får du 19.334 kr. (2021) og 19.363 kr. (2022) pr. måned
 • er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 19.334 kr. (2021) og 19.363 kr. (2022) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 15.547 kr. (2021) og 15.570 kr. (2022) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.698 kr. (2021) og 11.716 (2022) pr. måned
 • er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.541 kr. (2021) og 7.552 kr. (2022) pr. måned
 • er du under 25 år og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.639 kr. (2021)  og 3.644 kr. (2022) pr. måned 
 • er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 11.698 kr. (2021) og 11.716 kr. (2022) pr. måned
 • er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 15.547 kr. (2021) og 15.570 kr. (2022) pr. måned
 • er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 11.698 kr. (2021) og 11.716 kr. (2022) pr. måned
 • er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 15.547 kr. (2021)og 15.570 kr. (2022) pr. måned
 • hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 19.334 kr. (2021) og 19.363 kr. (2022) pr. måned
 • din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr.  (2021 og 2022) pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Revalidering i højst fem år

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.