ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle indbetaler til. Din pension bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, når du når pensionsalderen. Der er ingen udbetaling ved kritisk- eller livstruende sygdom.

Selvbetjening

Her kan du finde oplysninger om din ATP Livslang Pension, se dine indbetalinger, udskyde din pension mm.

Obligatorisk Pensionsordning

Obligatorisk Pension er en del af din ATP Livslang Pension, når du modtager ydelser som fx dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. Din pension bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, når du når pensionsalderen.

Udbetaling ved død

Den efterladte kan have ret til et engangsbeløb fra ATP. Beløbet bliver automatisk udbetalt, medmindre I ikke er registreret som samlevere eller bor i udlandet.

Kontakt ATP Livslang Pension