Arbejdsløshed og pensionsopsparing

Hvis du bliver arbejdsløs, kan det have betydning for din pension og forsikringerne i den

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det vil være en god ide at tage stilling til din pension, hvis du bliver arbejdsløs i en kortere eller længere periode.

Du kan også se på, hvad den nye situation betyder samlet set for hele husstandens samlede pensioner på både kort og på lang sigt. Måske skal hele husstandens pensionsøkonomi samlet set tilpasses den nye situation og behov?

Du kan også tage de skattemæssige fordele i betragtning, før du beslutter, om du vil indbetale til en pensionsordning, mens du er arbejdsløs.

Din indbetaling til arbejdsmarkedspension stopper automatisk, når du bliver arbejdsløs og ikke længere får løn. Hvis du har en arbejdsmarkedspension, er det derfor en god ide, at du spørger dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut, om forsikringerne i dine pensioner stadig dækker. Du kan også undersøge, om du evt. kan gøre noget for ikke at stå uden forsikring i den periode, hvor du er arbejdsløs.

Forsikringen bliver betalt fra din pensionsformue, hvis forsikringerne i dine pensioner stadig skal dække, selvom du ikke indbetaler til din pension hver måned. Din arbejdsmarkedspension kan altså blive mindre, mens du er arbejdsløs.

Hvis du er tjenestemand og bliver arbejdsløs, går din optjening af ret til pension i stå. Du kan have ret til en såkaldt ’opsat pension’, hvis du holder op med at arbejde som tjenestemand uden at have fået pensionen udbetalt, og du har optjent mindst et år - dog tre år, hvis din ansættelse startede før 1. januar 2012.

Du kan have ret til udbetaling af tjenestemandspension, hvis du er afskediget af en grund, der ikke kan lægges dig til last, fx sygdom, samarbejdsvanskeligheder, hvis din stilling bliver nedlagt, eller hvis du bliver vurderet som uegnet til jobbet.

Du kan spørge din arbejdsgiver, hvordan din pension er sat sammen, og hvem du evt. kan kontakte for at få mere at vide. Hvis du er tjenestemand i staten, kan du henvende dig til Moderniseringsstyrelsen. Er du tjenestemand ansat i en kommune eller region, kan du kontakte dit fagforbund eller den arbejdsplads, hvor du tidligere var ansat som tjenestemand.

Det er en god ide, at du undersøger, hvilke pensioner, du har, mens du er arbejdsløs. Måske har du også en individuel pension, som skal tilpasses i forhold til din nye situation som arbejdsløs.

Du betaler automatisk dobbelt ATP-bidrag, hvis du modtager dagpenge. Det sikrer, at din pensionsopsparing ikke går helt i stå, mens du er arbejdsløs. Du betaler selv en tredjedel, mens a-kassen og de private arbejdsgivere betaler resten.

Du indbetaler automatisk ATP-bidrag, hvis du har fået kontanthjælp med den højeste kontanthjælpssats i mere end seks måneder i sammenhæng. Du betaler selv en tredjedel af ATP-bidraget - kommunen betaler resten.

Du kan overveje, om du har luft i økonomien til at fortsætte med at indbetale til andre pensioner ved siden af ATP-bidraget for at holde din pension bedst muligt ved lige.