Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Din pension bliver gjort op nu

I juni måned sender Udbetaling Danmark opgørelsen af pension for 2020 ud. 

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys dine indkomster, hvis du har haft corona-relateret arbejde.

Næste udbetaling

Den 30. juni 2021

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden