Tidlig pension

Vil du søge om ret til tidlig pension?

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Find oplysninger til dokumentation, hvis der er behov for at dokumentere yderligere anciennitet

Har du modtaget en anciennitetsberegning, er det er op til dig at dokumentere de perioder, hvor der ikke eksisterer oplysninger fra registre. Du har mulighed for at finde oplysninger en række forskellige steder.


Send dokumentation

Her kan du indsende dokumentation med flere oplysninger vedrørende tidlig pension. Du skal først indsende dokumentation, når du har modtaget en anciennitetsberegning.

Søg om ret til tidlig pension

Beregn din ydelse for tidlig pension

Søg om at starte udbetaling af tidlig pension

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension