Digital Fuldmagt

I Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til digital selvbetjening

Start

Digital Fuldmagt

Digital Fuldmagt er en selvbetjeningsløsning, hvor du ét samlet sted kan give fuldmagt til, at fx en pårørende kan handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning, så undersøg altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Hvis du ikke selv har NemID/MitID, eller du har svært det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have NemID/MitID. 

Oprettelse af fuldmagt 

I løsningen Digital Fuldmagt findes der to muligheder for at oprette fuldmagt:

 1. Hvis du ikke selv har NemID/MitID eller har svært ved det digitale og derfor ønsker, kan den kommende fuldmagtshaver logge på og anmode dig om fuldmagt. Læs mere om at anmode om fuldmagt under ”Hvis du skal hjælpe en anden”.
 2. Du kan afgive fuldmagt til en anden person, som skal hjælpe dig. Dette kræver, at du selv har NemID/MitID. Læs mere om at afgive fuldmagt under ”Hvis en anden skal hjælpe dig”.

For at bruge Digital Fuldmagt skal du være:

 • Over 15 år
 • Ved din fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at bruge løsningen i tilfælde, hvor du:

 • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Ikke kan underskrive med enten NemID eller fysisk signatur.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

I Digital Fuldmagt kan du oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at den person, du giver fuldmagt til, kan agere eller se informationer på dine vegne med sit eget NemID/MitID i en bestemt digital selvbetjeningsløsning. Du skal dog være opmærksom på, at fuldmagten ikke nødvendigvis dækker, at du må kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for at afgive supplerende fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til en myndighed. Du kan læse mere om, hvad de enkelte fuldmagter dækker over, når du logger på Digital Fuldmagt. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning er det nødvendigt, at du kontakter den myndighed, du skal bruge en fuldmagt til.

Du kan her se, hvad du kan give fuldmagt til via Digital Fuldmagt:

Bolig og flytning

 • Selvbetjening i Din boligstøtte, Udbetaling Danmark (borger.dk)
 • Selvbetjening til at bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Selvbetjening til børneflytninger (borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage flytning til udlandet (borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage indenrigsflytning (borger.dk)
 • Selvbetjening til til at registrere indflytning på din adresse (borger.dk)
 • Selvbetjening til at forespørge personer på din adresse (borger.dk)
 • Selvbetjening til at ændre adressebeskyttelse (borger.dk)
 • Selvbetjening til at søge bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)

Samfund og rettigheder

 • Selvbetjening til at indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (borger.dk)
 • Selvbetjening til at bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (borger.dk)
 • Selvbetjening til Familieydelser, Udbetaling Danmark (borger.dk)
 • Selvbetjening i Forsvarets Dag (borger.dk)
 • Selvbetjening til at begære registerindsigt i CPR (borger.dk)
 • Selvbetjening til at begære registerindsigt i Personregistret (borger.dk) 
 • Selvbetjening til skrotning af bil via Digital Udbetaling og Skrotningsattest (digitalskrotning.dk)
 • Selvbetjening til Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler (mab.mst.dk)

SU og økonomi

 • Selvbetjening i ATP Livslang Pension (borger.dk eller privat.atp.dk)
 • Telefonisk og skriftlig kontakt til ATP Livslang Pension
 • Selvbetjening i Din Pension (borger.dk)
 • Telefonisk kontakt til Pension, Udbetaling Danmark 
 • Selvbetjening i minSU omkring SU-stipendie og særlig støtte (min.su.dk)
 • Selvbetjening i minSU omkring SU-låneplaner (min.su.dk)
 • Selvbetjening til trin 1 af bestilling af Ungdomskort (ungdomskort.dk)

Sundhed og sygdom

 • Selvbetjening i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Læseadgang til Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Læseadgang til Min Log (fmk-online.dk)
 • Selvbetjening i Fælles Medicinkort (via appen Medicinkortet)
 • Læseadgang til Fælles Medicinkort (via appen Medicinkortet)
 • Selvbetjening i Kommunens social- og sundhedsportal (borgerportalen hos kommunen)
 • Handlingsfuldmagt til Kommunernes Ydelsessystem, Ydelser på kontanthjælpsområdet (borger.dk)
 • Selvbetjening til lægevalg og skift af sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Selvbetjening til Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Sundhed.dk - Læseadgang til aftaler (kun for Region Nordjylland og Region Midtjylland)
 • Sundhed.dk - Læseadgang til billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse
 • Sundhed.dk - Selvbetjening til Coronapas
 • Sundhed.dk - Læseadgang til e-journal fra offentlige sygehuse
 • Sundhed.dk - Læseadgang til laboratoriesvar
 • Sundhed.dk - Læseadgang til Min log
 • Sundhed.dk - Læseadgang til stamkort

Øvrige

 • Selvbetjening i VetStat for besætningsejere

Der kommer løbende flere selvbetjeningsløsninger til.

Start Giv/anmod om fuldmagt i Digital Fuldmagt

Når du logger på Digital Fuldmagt kan du give fuldmagter til offentlige selvbetjeningsløsninger. Du kan bl.a. give en pårørende fuldmagt til at se din sundhedsjournal på sundhed.dk, til at melde flytning på borger.dk eller søge SU på su.dk.

Hvis du ikke har NemID/MitID eller har svært ved det digitale, er det stadig muligt at afgive en fuldmagt. Det kræver, at personen, du ønsker at give fuldmagten til, logger ind med sit NemID/MitID og anmoder dig om fuldmagten. 

Hvis du skal hjælpe en anden

Grafik der viser, hvordan man anmoder om Digital Fuldmagt

Det kan være en god idé at anmode om en fuldmagt, hvis du skal hjælpe en anden, der ikke selv har NemID/MitID eller har svært ved det digitale. Herunder kan du læse mere om processen for at anmode en anden person om fuldmagt i Digital Fuldmagt.

1. Udfyld trin 1-5 i Digital Fuldmagt

Log på Digital Fuldmagt. Udfyld trin 1-5: Vælg hvem du vil anmode om fuldmagt, vælg hvad du vil anmode om fuldmagt til (du kan sagtens vælge flere), vælg derefter hvor længe fuldmagten skal gælde og afslut med at sende anmodningen. Hvis fuldmagtsgiver ikke selv er digital, kan du vælge at anmodningsbrevet skal sendes med brevpost til personens folkeregisteradresse i Danmark. 

2. Fuldmagtsgiver modtager en besked

Personen du anmoder om fuldmagt fra, modtager nu et brev i Digital Post eller som fysisk brev, hvis du valgte dette, da du oprettede anmodningen.

3. Brevet underskrives af fuldmagtsgiver

Personen, du anmoder om fuldmagt, skal nu underskrive anmodningsbrevet med sin underskrift. Dette kan personen gøre digitalt med sit NemID (da springes punkt 4 over) eller med fysisk underskrift, hvis brevet er modtaget med brevpost.

4. Brevet returneres til Digitaliseringsstyrelsen

Når brevet er underskrevet, sendes en kopi af alle sider af brevet retur til Digitaliseringsstyrelsen enten med brevpost eller indscannet og sendt med Digital Post. Det er vigtigt, at alle sider af brevet returneres, dato er angivet og brevet er underskrevet, for at fuldmagten kan oprettes. Når fuldmagten er oprettet, modtager du som fuldmagtshaver en bekræftelse via Digital Post. .

5. Du kan nu handle på fuldmagtsgivers vegne

Som fuldmagtshaver kan du nu bruge dit eget NemID/MitID til at handle på fuldmagtgivers vegne på det område, du har fået fuldmagt til. Er det fx til en selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit eget NemID/MitID, finde den relevante information og du kan nu skifte til at handle på fuldmagtsgivers vegne.

Har du brug for yderligere hjælp kan du følge denne trin-for-trin-vejledning:

Hvis du har fået en fuldmagt via Digital Fuldmagt, betyder det, at du kan varetage fuldmagtsgivers interesser og handle på vegne af personen med dit eget NemID/MitID, inden for fuldmagtens virke. På fuldmagten står der, hvad du har fået fuldmagt til.

Når du har fået en fuldmagt via Digital Fuldmagt, skal du:

 1. Tilgå den digitale løsning, du har fået fuldmagt til fx sundhed.dk eller min-SU.dk
 2. Logge på med dit eget NemID/MitID
 3. Finde det sted hvor du plejer at udføre handlinger på vegne af dig selv
 4. Vælge personen, du skal handle på vegne af
 5. Udføre den ønskede handling. 

Det kan være forskelligt, hvordan du vælger at handle på vegne af fuldmagtsgiver. I nogle selvbetjeningsløsninger, skal du med det samme vælge, hvem du handler på vegne af. I andre løsninger har du først mulighed for at vælge personen, når du er kommet længere ned i løsningen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger fuldmagten i de selvbetjeningsløsninger, du har fået fuldmagt til, skal du henvende dig til den pågældende myndighed.

Hvis du er værge, kan du i tilfælde, hvor du har et fuldt dækkende værgemål - altså et værgemål, der dækker både personlige og økonomiske forhold - for en person oprette en fuldmagt i Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget NemID/MitID handle på vegne af personen i offentlige selvbetjeningsløsninger. 

For at oprette fuldmagten skal du som værge logge på Digital Fuldmagt med dit eget NemID/MitID og anmode personen om fuldmagt. Når du har valgt hvem, til hvad og hvor længe fuldmagten skal være gyldig, skal du desuden krydse af, at fuldmagtsanmodningen skal sendes som fysisk post. Når personen, du er værge for, modtager brevet på sin adresse, skal du selv underskrive det. Derefter skal en kopi af alle sider af anmodningsbrevet samt en kopi af din værgebeskikkelse vedlægges og sendes til Digitaliseringsstyrelsen. 

I tilfælde hvor du har delvist værgemål, er det nødvendigt, at du henvender dig til den pågældende myndighed, hvor du som værge har brug for fuldmagt. Du kan ikke anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt, hvis du har et delvist værgemål.

Hvis du har fået en fuldmagt som værge, er det dit ansvar at tilbagekalde den, hvis værgemålet fx ændres eller ophører. Du sletter fuldmagten ved at logge på fuldmagtsløsningen med dit eget NemID/MitID og under ”Mine fuldmagter” kan du slette fuldmagten.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oprette fuldmagt via Digital Fuldmagt på baggrund af en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft eller en generalfuldmagt. Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for oprettelse på baggrund af fuldt dækkende, tinglyste fremtidsfuldmagter samt generalfuldmagter. Det forventes at blive muligt inden 2022.

Har du brug for adgang til digital selvbetjening på vegne af en anden, men lever ikke op til de vilkår, der stilles for at bruge Digital Fuldmagt, skal du tage kontakt til den myndighed, der står bag selvbetjeningsløsningen for at høre, hvilke muligheder de har for at oprette adgang.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Grafik der viser, hvordan man afgiver en Digital Fuldmagt

Hvis du har brug for hjælp til digital selvbetjening i det offentlige, kan det være en god idé at give en anden fuldmagt, så personen kan hjælpe dig. Herunder kan du læse mere om processen for at give en anden person fuldmagt i Digital Fuldmagt. Dette kræver, at du selv har NemID/MitID.  

1. Udfyld trin 1-5 i Digital Fuldmagt

Log på Digital Fuldmagt. Udfyld trin 1-5: Vælg hvem du vil give fuldmagt til, vælg hvad du vil give fuldmagt til (du kan sagtens vælge flere), vælg derefter hvor længe den skal gælde. Afslut med at godkende og underskrive med dit NemID.

2. Fuldmagtshaver modtager en besked

Personen, du har givet fuldmagten til, modtager nu et kvitteringsbrev i sin Digital Post. I brevet kan fuldmagtshaver læse mere om, hvad personen har fået fuldmagt til, hvornår den udløber mm. Du modtager også en kvittering på, at du har oprettet fuldmagten.

3. Fuldmagtshaver kan nu handle på dine vegne 

Personen, du har givet fuldmagt til, kan nu bruge sit eget NemID/MitID til at handle på dine vegne på de områder, du har givet fuldmagt til. Er det fx til en selvbetjeningsløsning skal personen logge ind med sit eget NemID/MitID, finde den relevante information og kan nu skrifte til at handle på dine vegne.

Har du som fuldmagtsgiver ikke selv NemID/MitID, skal personen, du ønsker at give fuldmagt til, i stedet anmode dig om fuldmagt.

Har du brug for yderligere hjælp, kan du følge denne trin-for-trin-vejledning:

Ofte stillede spørgsmål

Når du opretter en fuldmagt i Digital Fuldmagt, skal du vælge, hvor lang tid den skal være gyldig. Fuldmagten udløber automatisk, når udløbsdatoen passeres. Fuldmagten udløber også automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden.

Når fuldmagten er ved at udløbe, kan du vælge at forny fuldmagten under ”Mine fuldmagter” i Digital Fuldmagt. Er fuldmagten oprettet på baggrund af en fysisk underskrift, skal du sende en ny anmodning til fuldmagtsgiver. 

Du kan altid oprette en ny fuldmagt, hvis den anden er udløbet.

Du kan altid tilbagekalde fuldmagter afgivet i Digital Fuldmagt. Både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver kan tilbagekalde fuldmagten. 

Hvis du har NemID/MitID, kan du selv logge på Digital Fuldmagt og slette den under fanebladet ”Mine fuldmagter”. Hvis du ikke har NemID/MitID eller ikke er digital, kan du henvende dig til Digitaliseringsstyrelsen (digitalfuldmagt@digst.dk) og bede om, at fuldmagten trækkes tilbage. 

Hvis anmodningsbrevet er underskrevet fysisk og skal returneres til Digitaliseringsstyrelsen, kan det være nemmere og hurtigere at sende det via Digital Post. Det er uden betydning, om det er fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver, der returnerer brevet til Digitaliseringsstyrelsen.  

For at gøre dette skal du:

 1. Indscanne eller tage fotos af alle sider af anmodningsbrevet. 
 2. Logge på Digital Post. 
 3. Klikke på ”Skriv ny post”. I modtagerfeltet skal du vælge Digitaliseringsstyrelsen, og i emnefeltet skriver du Digital Fuldmagt og fuldmagtsgivers navn. 
 4. Vedhæfte alle sider af det underskrevne anmodningsbrev. 
 5. Klikke på ”Send”.

Fuldmagten er nu sendt sikkert, og Digitaliseringsstyrelsen vil behandle sagen. Både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver modtager en besked i Digital Post, når fuldmagten er oprettet og kan anvendes i de valgte selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om hvordan du kan sende anmodningsbrevet retur i denne trin-for-trin-vejledning: