Almen voksenuddannelse

Med almen voksenuddannelse (avu) kan du forbedre dig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i fag på 9. og 10. klasses niveau. Med avu får du de forudsætninger, der er nødvendige, hvis du vil fortsætte med at uddanne dig på fx en erhvervsuddannelse eller gymnasialt niveau. Avu foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC).Hvordan tilmelder jeg mig?

Der er kursusstart på VUC flere gange om året, og der findes både dag- og aftenhold.

Optagelse foregår efter en konkret vurdering af dine forudsætninger og ønsker til uddannelse på baggrund af en samtale med en studievejleder. Som regel starter kurserne i august og januar.

Kontakt VUC for mere information.

Der er deltagerbetaling på avu. Kernefag som fx dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik koster 130 kr. pr. fag (2021), mens tilbudsfag som fx psykologi og billedkunst koster 1.250 kr. pr. fag (2021).

Undtagelser

Hvis du tilmelder dig alle de fag, der er nødvendige for at søge optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, skal du ikke betale for fagene.

Vælger du at gennemføre en fuld hf-eksamen, kan du få pengene tilbage for de fag, der indgår i den eksamen.

Er du fyldt 25 år og i beskæftigelse, har du i visse tilfælde mulighed for at søge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU-satsen er 60 % af den højeste dagpengesats, hvilket svarer til 2676 kr. pr. uge (2021). 

Hvis du har mindst 23 timers undervisning om ugen, og gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Uddannelsen består af en række enkeltfag, der er delt op i kernefag og tilbudsfag.

Kernefagene kan du tage på alle VUC'er. Kernefagene er:

  • dansk
  • engelsk
  • fransk eller tysk
  • matematik
  • naturfag
  • samfundsfag

Tilbudsfagene kan variere, men kan fx være billedkunst, mediefag, filosofi og edb.

Du kan følge et enkelt eller flere fag ad gangen.

Alle fagene er delt op i trin og moduler, så der er mulighed for at tilpasse niveauet til alle deltagere.

Du afslutter hvert fag med en prøve, der svarer til enten en 10. klasses eller en 9. klasses afgangsprøve.

Vil du klage over noget i forbindelse med almen voksenuddannelse, kan du henvende dig til forstanderen på dit VUC. Er du ikke tilfreds med forstanderens afgørelse, kan du klage til dit VUC's centerråd inden to uger, efter du har modtaget afgørelsen. Centerrådet består af repræsentanter fra kommuner, regioner og personale.